LIEBE DEINE ZEITLOVETHEMOMENTLOVETHEMOMENTSAVOURELINSTANTLOVETHEMOMENTVIVIOGNIMOMENTOAMATUMOMENTOPOKOCHAJTWÓCZASJЦЕНИТЕ СВОЕВРЕМЯ

Zaproś znajomego

Warunki uczestnictwa  

Firma Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach

(dalej zwana „V&B”) oferuje w ramach rejestracji do newslettera program polecający „Zaproś znajomego”.  
 

Po skutecznej rejestracji do newslettera uczestnicy programu polecającego mogą zwerbować inne osoby do zapisania się na listę odbiorców tegoż newslettera. Osoby polecające oraz polecone za każde skuteczne polecenie otrzymują kupon o wartości 50 zł na zakupy w sklepie internetowym V&B. 


§ 1 Uczestnicy  

W programie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji i Polski.  

Z udziału w promocji wykluczeni są pracownicy V&B oraz członkowie ich rodzin.  

Warunkiem udziału w promocji jest podanie prawdziwych danych osobowych. W przeciwnym razie może dojść do wykluczenia z udziału w promocji. Uczestnik osobiście odpowiada za podanie prawidłowych danych.  


§ 2 Realizacja  

Udział w programie polecającym odbywa się poprzez zaprenumerowanie newslettera V&B oraz akceptację warunków uczestnictwa. 
Następnie V&B wysyła na adres e-mail podany przez polecającego podczas rejestracji indywidualny link polecający. Można go skopiować i rozesłać do przyjaciół, krewnych i znajomych za pośrednictwem dowolnego medium (np. e-mailem). 
Polecenie jest skuteczne, jeśli osoba polecona, korzystając z linku udostępnionego przez polecającego, po raz pierwszy zaprenumeruje newsletter i zaakceptuje warunki uczestnictwa. 
W przypadku skutecznego polecenia uczestnicy polecający otrzymają na adres e-mail podany podczas rejestracji kupon o wartości 50 zł na zakupy w sklepie internetowym V&B. 

Kod promocyjny jest ważny przy zakupach o wartości min. 250 zł i nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi.  

Nie jest możliwa wypłata równowartości kuponu w gotówce ani ewentualna wymiana.  

Każdy uczestnik programu polecającego może być skutecznie zwerbowany tylko jeden raz.   

Uczestnicy mogą być skutecznie zwerbowani wyłącznie w przypadku pierwszej rejestracji na listę odbiorców newslettera V&B. 


§ 3 Ochrona danych  

Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez uczestnika danych osobowych wymaganych przy rejestracji.  

V&B gromadzi i przetwarza dane podane przez uczestnika w celu realizacji programu polecającego „Zaproś znajomego”.  

Uczestnicy mogą w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę w stosunku do

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 13
66693 Mettlach
Niemcy

Informacja o ochronie danych: Poza tym obowiązuje oświadczenie o ochronie danych zamieszczone na stronie internetowej: http://villeroyboch.com/privacy   


§ 4 Wcześniejsze zakończenie i zmiana promocji  

V&B zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany programu polecającego w każdej chwili bez zapowiedzi, jeśli z przyczyn technicznych lub innych nie może być zapewniona prawidłowa realizacja promocji. Z tego tytułu nie powstają roszczenia uczestników.  


§ 5 Postanowienia końcowe  

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Nie narusza to obowiązujących przepisów kraju, w którym znajduje się zwykłe miejsce pobytu konsumenta.  

Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.