Page 8 - World of Bathrooms
P. 8

The Style of Villeroy&Boch


                 Doświadczanie


                            JAKOŚCI            Już od 1748 r. nazwa Villeroy&Boch to gwarancja najwyższej jakości

        i niezawodności. Precyzyjne wykonanie, najnowocześniejsza technika i surowe


            standardy jakości to podstawa produktów, które nawet po wielu latach

             używania działają dokładnie tak samo dobrze, jak pierwszego dnia.


                  Mówiąc o jakości naszych produktów zawsze mamy przed  To praca, która przynosi korzyści nam wszystkim. Przecież
                  oczami perfekcję. Pragniemy, byś przez długie lata czuł  łazienki remontujemy nie częściej, niż co 20 lat. Wymogi,
                  się jak najlepiej w swojej łazience Villeroy&Boch. Dlatego  których możesz doświadczyć w każdym szczególe, widoczne

                  oferujemy różnorodne, niezawodne rozwiązania, które łączy  są w starannej obróbce produktów oraz w perfekcyjnej
                  jedno: najwyższa jakość i szczególna wytrzymałość. Dbamy  funkcjonalności. Zauważysz je na ceramice odpornej na
                  o to wykorzystując nasze doświadczenia, ale również wdrażając  zarysowania i zabrudzenia, na zamykających się bezgłośnie
                  nowe pomysły, cały czas przeprowadzając badania i surowe  szufladach i wielu innych szczegółach, dzięki którym pobyt

                  kontrole jakości. Nasze produkty od momentu kontroli  w łazience staje się prawdziwą przyjemnością. Możesz mieć
                  surowców, po przygotowanie do wysyłki, przechodzą przez  pewność, że każdy nasz produkt w Twoim domu to kawałek
                  ponad 25 różnych punktów kontroli.         trwałej wartości.


     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13