Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Co należy wziąć pod uwagę podczas napełniania wanny z hydromasażem od nowa?

WAŻNA WSKAZÓWKA: Wannę z hydromasażem wolno napełniać miękką wodą tylko wtedy, jeżeli od razu zostanie dodany odpowiedni dodatek mineralny. Jeżeli woda jest ekstremalnie twarda, należy ją rozcieńczyć przez zmieszanie z wodą, która została uzdatniona zmiękczaczem wody, lub przez dodanie specjalnego zmiękczacza wody. Autoryzowany specjalistyczny sprzedawca Villeroy & Boch chętnie udzieli Państwu dalszych informacji.

Krok 1: Jako pierwszego zabezpieczenia przed plamami i pozostałościami osadów wapiennych podczas napełniania wanny z hydromasażem dodać zalecaną ilość preparatu hamującego powstawanie plam i osadów wapiennych. Gdy wanna jest napełniona, dodać zalecaną ilość oczyszczalnika wody, który może usunąć mikrocząstki zawarte w świeżej wodzie.

Krok 2: Jeżeli jest to możliwe, poprosić autoryzowanego sprzedawcę specjalistycznego Villeroy & Boch o sprawdzenie twardości wapniowej wody (KH) w wannie z hydromasażem. W takim przypadku ustawić KH na 150-200 ppm (parts per million: „cząstki na milion”, również 10−6).

Krok 3: Sprawdzić łączną zasadowość (GA) i ustawić ją w należyty sposób. GA powinna znajdować się w zakresie 125-150 ppm.

Krok 4: Sprawdzić odczyn pH i ustawić go w należyty sposób. Odczyn pH powinien wynosić od 7,4 do 7,6.

Krok 5: Cyrkulowanie wody w wannie przez godzinę oznacza, że woda była dezynfekowana szokowo. W tym celu należy dodać 2 łyżeczki od herbaty (10cc) granulatu chloru (używać tylko dwuchlorku) lub 4 łyżeczki od herbaty (20cc) granulatu bromu na 909,2 litra [liczba niecałkowita ze względu na przeliczenie galonów, uwaga tłumacza] do wody w wannie. (Obszerne informacje są dostępne w części „Dezynfekcja szokowa”). Po kilku godzinach sprawdzić poziomy środków dezynfekujących zawartych w wodzie i w razie potrzeby ustawić je w następujący sposób:

Bez ozonu

Z ozonem

Chlor

3,0 - 5,0 PPM*

2,0 - 4,0 PPM

Brom

6,7 - 11,0 PPM

5,7 – 10,0 PPM

*PPM = Parts per Million, cząstki na milion, również 10−6

WAŻNA INFORMACJA: Używać wanny dopiero wtedy, gdy ilość środka dezynfekującego będzie się znajdować w wymienionym wcześniej zakresie. WSKAZÓWKA: Jeżeli poziom środków dezynfekujących jest za wysoki, wystarczy odczekać – wraz z upływem czasu ilość środków dezynfekujących zawartych w wodzie samoczynnie się zmniejsza.

Krok 6: Pierwsze chemiczne uzdatnianie wody jest teraz zakończone. Jednak całkowite oczyszczenie wody przez filtr może potrwać kilka dni.