Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Co robić, jeżeli sedes chwieje się/ześlizguje?

Sedesy są zazwyczaj obciążone jedno- i obustronnie z powodu częstego używania. Dlatego elementy mocujące sedes do powierzchni ceramicznej są ekstremalnie obciążone przez regularny ruch. Także połączenia śrubowe mogą się przez to poluzować. Dlatego mocowania należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby dokręcać.