Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Czy dostępny jest przegląd metod uzdatniania wody?

Utrzymanie jakości wody

Aby móc jak najdłużej cieszyć się przyjemnością użytkowania wanny i wydłużyć okres eksploatacji jej elementów konstrukcyjnych, należy utrzymywać jakość zawartej w niej wody w określonych granicach. Jest to proste, lecz wymaga regularnej pielęgnacji, ponieważ skład chemiczny wody w wannie podlega wpływowi różnych czynników, które się na siebie nakładają. Nie ma żadnego opatentowanego sposobu, nie można również tego pominąć. Lekkomyślne podejście prowadzi w tym kontekście do złej i ewentualnie szkodliwej dla zdrowia jakości wody podczas kąpieli i może również spowodować uszkodzenia wanny z hydromasażem. Dalszych informacji dotyczących utrzymania jakości wody chętnie udzieli autoryzowany sprzedawca specjalistyczny Villeroy & Boch, który może również polecić odpowiednie chemikalia do dezynfekcji i pielęgnacji wanny z hydromasażem.

Dezynfekcja

Środki dezynfekujące zabijają bakterie i wirusy, i utrzymują wodę w czystości. Zbyt niski poziom środków dezynfekujących umożliwia szybkie namnażanie się bakterii i wirusów w wannie. W celu zwiększenia ich poziomu wystarczy dodać dopuszczonego środka dezynfekującego do wody. Zbyt wysoki poziom środków dezynfekujących może powodować podrażnienia oczu, płuc i skóry. Aby go obniżyć, wystarczy odczekać – wraz z upływem czasu ilość środków dezynfekujących zawartych w wodzie samoczynnie się zmniejsza. Skuteczne i bezpieczne środki dezynfekujące to np. granulat chlorowy (koniecznie używać granulatu dwuchlorku) i granulat bromowy.

WSKAZÓWKA: W przypadku częstszego korzystania z wanny z hydromasażem lub większej liczby użytkowników wymagana jest większa ilość środków dezynfekujących w celu utrzymania ich zalecanego stężenia.

WSKAZÓWKA: Czyszczenie ozonowe jest zalecane tylko jako uzupełnienie stosowania powyższych środków dezynfekujących. Oczyszczalniki ozonowe WellSpring™ od Villeroy & Boch w połączeniu ze specjalistycznym programem chemicznego czyszczenia wanien z hydromasażem zwiększają znacząco jakość wody.

UWAGA: Ozon nie może być stosowany jako jedyny środek dezynfekujący, do czyszczenia wody, usuwania plam, pozostałości osadów wapiennych lub zapobiegania powstawaniu piany.

OSTRZEŻENIE: Nie używać tabletek tri do wanien z hydromasażem! Ich szybkie rozpuszczanie, moc i ekstremalnie niski odczyn pH mogą powodować ciężkie uszkodzenie powierzchni i komponentów wanny. Stosowanie tabletek tri skutkuje utratą gwarancji.

OSTRZEŻENIE: Tabletki bromu i dwuchlorku są zalecane jako odpowiedni środek dezynfekcyjny do wanien z hydromasażem od Villeroy & Boch tylko wtedy, gdy są stosowane z odpowiednim urządzeniem doprowadzającym lub dozującym. Nieregularne lub nadmierne zastosowanie bromu lub chloru w wannie z hydromasażem może powodować uszkodzenia powierzchni lub awarie komponentów. Użycie tych tabletek z automatycznym spłukiwaczem tabletek wymaga częstszego monitorowania i kontroli. Nienależyte użytkowanie tabletek bromu lub dwuchlorku prowadzi do wygaśnięcia gwarancji.

OSTRZEŻENIE: Produkty zawierające biguanidy nie są zalecane do użytku w wannie z hydromasażem. Produkty te są znane z tego, że powodują uszkodzenia soczewek świetlnych, uszczelek pomp i innych komponentów wanien z hydromasażem. Nienależyte użytkowanie produktów z biguanidami prowadzi do wygaśnięcia gwarancji.

Dezynfekcja szokowa

Normalna dezynfekcja nie usuwa chloraminy (związany chlor), bromaminy (związany brom) lub innych materiałów, które nie dają się odfiltrować, takich jak pot, tłuszcze, spray do włosów itd., które gromadzą się w wodzie. Te substancje powodują, że woda ma nieprzyjemny wygląd i zapach, i mogą pogarszać działanie środków dezynfekujących. O metodzie „Shocking“ lub dezynfekcji szokowej wody zawartej w wannie do hydromasażu mówi się wtedy, kiedy poziom granulatu chlorowego (dwuchlorku) wzrasta co najmniej do 10,0 ppm lub granulatu bromu (koncentratu bromu) co najmniej do 22,0 ppm. Taką dezynfekcję szokową można również osiągnąć bez chloru, np. z monosiarczanem nadtlenku potasu lub równoważnymi związkami. W razie potrzeby dalszej pomocy chętnie udzieli autoryzowany sprzedawca specjalistyczny Villeroy & Boch.

Po dezynfekcji szokowej wody zawartej w wannie z hydromasażem osłonę wanny należy pozostawić otwartą przynajmniej do połowy na 20 minut, aby usunąć powstałe opary środków dezynfekujących. Nie pozostawiać wanny bez nadzoru w obecności dzieci. Jeżeli opary środków czyszczących o wysokim stężeniu nie będą mogły się wydostać przez otwartą osłonę, na spodzie osłony powstają przebarwienia lub uszkodzenia. Takie uszkodzenia osłony nie są objęte gwarancją wanny z hydromasażem.

OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiać odkrytej wanny bez nadzoru, w szczególności w obecności dzieci.

WAŻNA WSKAZÓWKA: Przed użyciem wanny z hydromasażem poziom chloru musi spaść poniżej 5,0 ppm a poziom bromu poniżej 11,0 ppm.

Ustawianie odczynu pH

Należyte ustawienie odczynu pH jest niezwykle ważne, aby woda była przyjemna dla użytkowników, i aby uniknąć uszkodzeń wanny i wyposażenia. Odczyn pH jest miarą kwaśnej lub zasadowej reakcji roztworu wodnego. Skala odczynu pH wynosi 0-14. Zakres od 0 do poniżej 7 jest określany jako kwaśny, odczyn pH powyżej 7 oznacza, że środowisko jest zasadowe. Idealny odczyn pH wody w wannie z hydromasażem wynosi od 7,4 do 7,6.

Za wysoki odczyn pH (ponad 7,6) może powodować gromadzenie się pozostałości osadów wapiennych na wannie i jej komponentach, mętnienie wody, przedwczesne zanieczyszczenie filtrów i mniejszą skuteczność uzdatniania wody. Zbyt wysoki odczyn pH można skorygować przez dodanie preparatu obniżającego odczyn pH.

Zbyt niski odczyn pH (poniżej 7,4) może powodować podrażnienia i dolegliwości podczas kąpieli, szybkie ustępowanie skuteczności środków dezynfekujących oraz korozję komponentów wanny z hydromasażem. Zbyt niski odczyn pH można skorygować przy użyciu środka zwiększającego odczyn pH.

WSKAZÓWKA: Do ustawienia prawidłowego odczynu pH nie można stosować kwasu solnego, ponieważ może powodować uszkodzenia wanny z hydromasażem i otaczających ją komponentów.

Łączna zasadowość (GA)

Łączna zasadowość określa całkowitą zawartość komponentów zasadowych wody (węglany i wodorowęglany), które przy prawidłowym ustawieniu pełnią rolę bufora przeciwko szybkim wahaniom odczynu pH. Prawidłowa łączna zasadowość ma znaczenie dla optymalnego składu chemicznego wody w wannie z hydromasażem. Zbyt niska GA może prowadzić do niestabilności odczynu pH, a przez to do korozji lub gromadzenia się osadów wapiennych na wannie i jej komponentach. Zbyt niską łączną zasadowość można skorygować przez dodanie środka zwiększającego GA. Zbyt wysoka GA może powodować zwapnienie, zmętnienie wody i inne problemy z odczynem pH. Jeżeli łączna zasadowość w wodzie wanny z hydromasażem jest za wysoka, należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy Villeroy & Boch.

Twardość wapniowa (KH)

Twardość wapniowa określa ilość wapnia rozpuszczonego w wodzie. Zbyt niska twardość wapniowa (miękka woda) może powodować powstawanie plam na wannie oraz korozję wanny i jej komponentów. Zbyt niską twardość wapniową można skorygować przez dodanie środka zwiększającego KH. Za wysoka twardość wapniowa (twarda woda) może powodować zmętnienie wody oraz osadzanie się kamienia kotłowego na wannie i jej komponentach. Jeżeli twardość wapniowa w wodzie wanny jest za wysoka, wodę należy rozcieńczyć przez zmieszanie z wodą uzdatnioną zmiękczaczem wody lub dodanie specjalnego zmiękczacza wody (środek chemiczny) (w tym celu zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy specjalistycznego Villeroy & Boch). WAŻNA WSKAZÓWKA: Wannę można napełniać całkowicie miękką wodą tylko w przypadku natychmiastowego dodania odpowiedniego dodatku mineralnego (w tym celu zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy specjalistycznego Villeroy & Boch).

Zabezpieczenie przed plamami i pozostałościami wapnia

W miejscach z gorącą wodą mogą powstawać plamy i pozostałości wapnia. Aby zapobiec tym problemom i mieć nad nimi kontrolę, zalecamy dodanie preparatów hamujących powstawanie plam i osadów wapiennych.

Kontrola powstawania piany

Na powierzchni ciepłej wody, w której gromadzą się olejki do ciała i balsamy, mogą powstawać większe ilości piany. Jako rozwiązanie tymczasowe można zastosować preparaty do usuwania piany. Powstawanie piany można kontrolować najlepiej przez dezynfekcję szokową wody. W wyniku tego zostają zniszczone resztki mydeł, z którymi nie radzą sobie normalne ilości środków dezynfekujących.

Mętna woda: Profilaktyka i kontrola

Do zmętnienia wody w wannie dochodzi przede wszystkim z następujących obu powodów. Woda zostaje zanieczyszczona przez ciecze, które nie dają się odfiltrować (np. pot). Do usunięcia takich substancji konieczna jest dezynfekcja szokowa wody. Lub: Woda zostaje zanieczyszczona przez mikrocząstki, które nie dają się odfiltrować (np. pył). Do usunięcia tych substancji używać oczyszczalnika wody.