Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Czy ilość spłukiwanej wody wynoszącą 3,5 l w GreenGain można zwiększyć?

Tak, spłuczkę GreenGain można ustawić w taki sposób, aby zwiększyć ilość spłukiwanej wody do 4,5 lub 6 l.