Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Czy każdą toaletę można montować z użyciem SupraFix 2.0?

Montaż z użyciem SupraFix 2.0 jest możliwy wyłącznie w przypadku toalet specjalnie przystosowanych do tego celu. Informację o produktach, z którymi można używać SupraFix 2.0, można znaleźć na naszej stronie głównej obok produktów lub w cenniku.