Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Czy magnes Joyce można zastąpić innym typowym magnesem dostępnym w handlu?

Należy pamiętać o tym, że WYŁĄCZNIE magnes Joyce został przetestowany w połączeniu z ceramiką łazienkową i akcesoriami Joyce Apps. Siła systemu magnesów i kierunek pola magnetycznego są specjalnie dostosowane do ceramicznych umywalek łazienkowych i akcesoriów Apps. W przypadku typowego magnesu dostępnego w handlu nie jest to gwarantowane.