Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Czy obowiązuje jest wysokość normowana toalet?

Wg DIN 1387 i 1388 toalety stojące muszą mieć wysokość 390 mm +/- 10 mm. Nie ma normowanej wysokości dla toalet podwieszanych. Jednak w tym przypadku można się również opierać na wymienionej normie. W ramach zaleceń wynika z tego wymiar normowany podany w katalogu, który wynosi 400 mm mierzone od podłogi do górnej krawędzi toalety.