Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Czy zainstalowany magnes Joyce wiąże się ze szczególnym ryzykiem?

Przed instalacją magnesu należy dokładnie przeczytać wskazówki ostrzegawcze podane w instrukcji instalacji. Jeżeli element Joyce Apps jest stosowany razem z magnesem, pole magnetyczne jest przez cały czas zamknięte, kiedy element App stoi na powierzchni App. W tym przypadku promieniowanie magnetyczne jest prawie wykluczone. Jeżeli na powierzchni App nie ma żadnego akcesorium App, osoby z wszczepionymi implantami (np. osoby z rozrusznikiem serca) powinny zachować odstęp bezpieczeństwa wynoszący co najmniej 8 cm między powierzchnią App a klatką piersiową. W przypadku niezachowania odstępu bezpieczeństwa nie można wykluczyć nieprawidłowego działania implantu. Ponadto zalecamy zachowanie odstępu bezpieczeństwa co najmniej 8 cm między powierzchnią App a urządzeniami elektronicznymi takimi, jak nośniki danych, zegarki na rękę lub karty z paskami magnetycznymi (np. karty EC lub karty kredytowe). Niezachowanie odstępu bezpieczeństwa może spowodować skasowanie danych lub nieprawidłowe działanie.