Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Czyszczenie osłony wanny

Czyścić osłonę wanny co najmniej raz na miesiąc.

Krok 1: Zdjąć osłonę i położyć na płaskiej, czystej powierzchni w pobliżu węża ogrodowego.

Krok 2: Opłukać osłonę w celu usunięcia luźnych zabrudzeń.

Krok 3: Oczyścić górną (winylową) część osłony łagodnym środkiem do mycia naczyń i pędzlem z miękkim włosiem. Przecierać osłonę ostrożnymi, kolistymi ruchami i przed ponownym spłukaniem wodą zaczekać, aż wyschnie.

Krok 4: Opłukać osłonę starannie i osuszyć czystą szmatką.

Krok 5: Stosować mydło do skór (nie używać produktów na bazie ropy naftowej!) do pielęgnacji osłony zgodnie z instrukcjami producenta.

Krok 6: Zetrzeć i spłukać zabrudzenia na spodzie osłon.

Krok 7: Założyć osłonę na miejsce i zablokować zamknięcia.

WSKAZÓWKA: Do usunięcia soków z drzew użyć benzyny do zapalniczek; należy jednak stosować oszczędną jej ilość. Następnie od razu natrzeć to miejsce mydłem do skór.