Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Jak powinna wyglądać powierzchnia ustawienia wanny?

Ogólne wytyczne: Jako fundament dla wanny wybrać solidną, równą powierzchnię. Jeżeli powierzchnia ustawienia porusza się lub osiada na podłożu, w wannie mogą występować naprężenia. Fundament pod wanną musi mieć wystarczającą nośność, aby mógł utrzymać ciężar wanny, wody zawartej w wannie i użytkowników. Maksymalny ciężar napełnionej wanny może wynosić do 2722 kg. Do tego dochodzi ciężar użytkowników wanny. Jeżeli fundament wanny jest tylko lekko przechylony, nie ma to wpływu na wydajność ani konstrukcję wanny. Powierzchnia ustawiania nie powinna jednak mieć spadku, obniżenia ani nierówności. Większość tarasów lub podwórek jest zbudowana w taki sposób, że, patrząc od strony domu, są spadziste, co umożliwia spływanie wody w kierunku od domu. Nachylenie na odcinku 2,44 m nie powinno być większe niż 1,27 cm. Jako materiał na podłoże zalecamy płytę betonową, kostkę betonową lub cegłę, żwir lub szutr (3,81 cm lub mniej) lub płytę wzmacnianą. Ponadto autoryzowany sprzedawca specjalistyczny Villeroy & Boch może sprzedawać lub polecić przygotowane wstępnie fundamenty pod wanny z hydromasażem.

WSKAZÓWKA: Fundamenty betonowe powinny mieć grubość co najmniej 10,16 cm i być wzmocnione prętami zbrojeniowymi lub matą zbrojeniową stalową. W celu uziemienia elektrycznego te pręty lub maty należy podłączyć do przewodu masowego.

OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ciężkich uszkodzeń wanny jej fundament musi stać na równym, stabilnym i wyrównanym podłożu. Przed instalacją fundamentu wanny Villeroy & Boch zaleca skonsultowanie się z wykwalifikowanym przedsiębiorcą budowlanym posiadającym uprawnienia. W razie potrzeby dalszej pomocy chętnie udzieli autoryzowany sprzedawca specjalistyczny Villeroy & Boch.

OSTRZEŻENIE: Ponieważ na fundamencie musi się ciągle opierać cała podstawa wanny, nie należy używać elementów wyrównujących ani podkładek. Jeżeli konieczne jest wypoziomowanie wanny, należy dopilnować, aby cała konstrukcja wanny była całkowicie oparta na środku oraz na krawędziach zewnętrznych. Podczas poziomowania wanny nie dopuścić do powstania pod wanną pustych przestrzeni. Przed rozpoczęciem prac związanych z wyrównaniem należy się zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy specjalistycznego Villeroy & Boch. Szkody budowlane wanny, spowodowane nienależytą instalacją, wykonaniem niewystarczającego fundamentu lub nienależytego poziomowania, skutkują unieważnieniem gwarancji wanny.

UWAGA: Przed ustawieniem wanny na podwyższonej platformie lub podeście należy skonsultować się z wykwalifikowanym inżynierem lub przedsiębiorcą budowlanym.

Ustawienie na podwyższonym podeście: Upewnić się, że podest będzie mógł unieść maksymalny ciężar napełnienia wanny oraz łączny ciężar użytkowników wanny. W tym celu trzeba znać nośność podestu i zagwarantować, aby był większy niż maksymalny ciężar napełnienia wanny w połączeniu z całkowitym ciężarem użytkowników wanny, w przeciwnym razie może dojść do ciężkich obrażeń ciała lub uszkodzeń konstrukcji. Wymagana nośność oraz maksymalny ciężar napełnienia wanny są podane w tabeli danych technicznych wanny. W przeciwnym razie należy się zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy specjalistycznego Villeroy & Boch.