Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Jak usunąć krawędzie z osadów wapiennych?

Krawędzie z osadów wapiennych można najlepiej usunąć przy użyciu typowych środków do usuwania osadów dostępnych w handlu (ocet domowy lub rozcieńczona esencja octowa). Użycie miękkiej, nierysującej gąbki zwiększa skuteczność tych środków. Pozostałości mydła i tłuszczu można łatwo usunąć domowymi środkami czyszczącymi do usuwania tłuszczu. Dalsze wskazówki dotyczące pielęgnacji i postępowania są zawarte w instrukcji pielęgnacji lub dostępne na naszej stronie internetowej.