Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Podłączenie zasilania prądowego do wanny

WAŻNA WSKAZÓWKA: Instalacja musi spełniać wymogi krajowych i lokalnych przepisów instalacji elektrycznej i być wykonana przez dopuszczonego elektryka.

Krok 1: Wybrać jedno z trzech dostępnych wejść dla kanału kablowego. (żółta naklejka)

Krok 2: Określić, jaką średnicę ma kanał kablowy, a następnie wywiercić na niego otwór o odpowiedniej wielkości (w przypadku kanału kablowego ¾ cala wywiercić otwór 1-1/8 cala, w przypadku kanału kablowego 1-calowego wywiercić otwór 1-3/8 cala). Znak + wskazuje środek otworu. Otwornica musi być tak wykonana, aby można było przepiłować nią dwie warstwy tworzywa sztucznego, z przestrzenią 1 cala między nimi.

Krok 3: Przecisnąć kanał kablowy przez otwór, aż wyjdzie w przegródce na urządzenia.

Krok 4: Zdjąć osłonę ze skrzynki systemu sterującego.

Krok 5: Podłączyć kanał kablowy połączeniem wtykowym nie przepuszczającym cieczy do skrzynki systemu sterującego.

Krok 6: Przeprowadzić wymagane kable przez kanał kablowy do skrzynki systemu sterującego.

Krok 7: Podłączyć kabel zasilający prądowy do listwy zaciskowej znajdującej się w skrzynce systemu sterującego.

Krok 8: Zainstalować osłonę skrzynki systemu sterującego i drzwiczki przegródki na urządzenia na miejsce. Przyłącze elektryczne jest teraz zamknięte.