Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Zabezpieczenie przed mrozem

W regionach, w któ‏rych temperatury nie spadają poniżej –15°C, należy przymocować płytę materiału izolacyjnego lub pokrywę z tyłu drzwiczek przegródki na urządzenia.

WAŻNA WSKAZÓWKA: Jeżeli temperatury zewnętrzne w ciągu dnia osiągają 15,6°C, izolację należy ponownie zdjąć, aby zapobiec przegrzewaniu agregatów.