Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli są Państwo Konsumentem (tj. osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej) mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy na gruncie obowiązujących przepisów ustawowych.

 

- Pouczenie odnośnie prawa do odstąpienia od umowy-

Prawo do odstąpienia od umowy

W terminie czternastu dni mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zamówione produkty lub w przypadku dostawy częściowej weszła w posiadanie ostatnią część przesyłki lub ostatni jej element.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić

 

Villeroy & Boch AG
Rieffstraße 46
DE-66663 Merzig

poprzez wyraźne powiadomienie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy (np. poprzez wysyłany pocztą list, faks lub e-mail). W tym celu mogą Państwo, ale nie muszą, skorzystać z załączonego wzoru formularza dotyczącego odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania z tej możliwości, niezwłocznie otrzymają Państwo potwierdzenie odbioru oświadczenia dotyczącego odstąpienia od umowy (np. drogą mailową).

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłać wiadomość dotyczącą chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu, podczas którego możliwe jest odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, niezwłocznie a najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od Państwa zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwracamy wszelkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W związku ze zwrotem należności nie zostaną Państwu naliczone żadne dodatkowe opłaty. Możemy odmówić zwrotu należności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do momentu otrzymania potwierdzenia, że produkty zostały odesłane, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie towaru na nasz adres:

Villeroy & Boch AG
Rieffstraße 46
DE-66663 Merzig

niezwłocznie i w każdym przypadku najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem okresu czternastu dni.
Ponosimy koszty zwrotu towarów, chyba że towary z uwagi na swój charakter nie mogą zostać odesłane drogą pocztową.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz sposobu funkcjonowania towarów..

- Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy -

Wyłączenia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w następujących przypadkach:
- jeżeli towary zostały wykonane na indywidualne życzenie Klienta według jego specyfikacji lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeżeli towary po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- jeżeli towary ulegają szybkiemu zepsuciu lub gdy mają krótki termin przydatności do użycia,
- jeżeli jest to towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu ze względu na zdrowie lub higienę nie nadaje się do zwrotu, w przypadku, gdy zamknięcie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

W tym miejscu można bezpośrednio pobrać formularz odstąpienia:
Formularz odstąpienia od umowy

[["setOrgId","100017292"],["trackPageView"]]

Podczas dodawania produktu do koszyka wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.